Üveit Bitkisel Tedavi Saraçoğlu
22 Mart 2017

Kreatinin Nedir

Uzman Desteği Alın

Kreatinin Nedir

Kreatinin nedir, kreatinin yüksekliği nasıl düşürülür, Kreatinin normal değeri kaç olmalı. Kreatinin nedir sorusu hakkında herşey makalemizde.

Kreatinin Nedir?

Kreatinin, kas metabolizmasının önemli bir son ürünüdür ve böbreklerden idrar ile tümüyle ve değişmeden atılır. Böbrek fonksiyonları bozulmuşsa bu atılım yavaşlar ve kanda kreatinin yükselir. Böbrek yetmezliğinin değerlendirilmesinde en güvenilir test metodu olmakla birlikte, böbrek hasarının derecesini tayinde yetersiz kalmaktadır.

Kaslardan kaynaklandığı için vücut kas kitlesi miktarından etkilenebilmektedir. Bu nedenle yaşlı ve zayıf bir kadında böbrek yetmezliği varlığına rağmen kreatinin düzeyleri normal bulunabilir. Uzun süren açlıkta, romatoid artritte, kas hastalıklarında, hormonal bozukluklarda, enfeksiyon, yanık ve kemik kırılmalarında da kreatinin düzeyleri yükselebilmektedir.

Kreatinin düzeyi özellikle yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi böbrek hasarına yol açabilen hastalığı olan hastalar için iyi bir tarama testidir.

Kreatinin düzeyinin normalden düşük çıkmasının hiç bir klinik önemi yoktur.

Kan Kreatinin Düzeyi

Referans Değerler: 0.5-1.5 mg/dL
Arttığı durumlar; Böbrek fonksiyonlarının bozulması ile renal perfüzyonun azalmasına neden olan kalp yetmezliği. Sıvı kaybı, kanama, artmış protein katabolizması, akut MI, stres ve yanıklarda. Akut ya da kronik böbrek hastalıklarında, post renal idrar akım tıkanıklıklarında, aktif akromegali ve gigantizmde, hipertiroidide. Proteinden zengin diyet alımında değerler artar.
Azaldığı durumlar; Düşük proteinli diyet, protein sentezinin arttığı durumlar ve hamilelikte özellikle ilk ve ikinci trimestrde.

24 saatlik idrarda Kreatinin Düzeyi :

Referans Değerler :
Erkek : 0-40 mg/24 saatlik idrarda
Kadın : 0-80 mg/24 saatlik idrarda

İdrarla atılan kreatin miktarı protein metabolizmasını ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kıymetlidir.
İdrar düzeyinin arttığı durumlar; Egzersiz, akromegali, gigatizm, enfeksiyonlar, diyabet hipotiroidizm ve etle beslenme.
İdrar düzeyinin azaldığı durumlar; Hipertiroidizm, anemi, paraliz, muskuler distrofi, kas kütlesinde azalmaya neden olan hastalıklar. Kasları etkileyen enfeksiyon hastalıkları ve metabolik hastalıklar, ilerlemiş böbrek hastalıkları, lösemi ve vejeteryan diyet.

Amnion Sıvısında Kreatinin Düzeyi

Referans Değerler : 37 haftanın üzerindeki gebeliklerde >2.0 mg/dL
Anne kanında kreatin seviyesi normalken amnion sıvısında 2.0 mg/dL ve üzerindeki değerler bebeğin artık matür olduğunu gösterir.
Amnion Sıvısında düzeyinin arttığı durumlar; Diyabetik anne ve preeklamsi.

Kan ve 24 saatlik idrarda Kreatinin Klerensi Düzeyi

Referans Değerler

1-3 yaş : 45-65 mL/dk
4-5 yaş : 60-80 mL/dk
6-12 yaş : 70-100 mL/dk
13-50 yaş erkek : 90-137mL/dk – kadın:80-125 mL/dk
51-60 yaş erkek : 85-132mL/dk – kadın:75-120 mL/dk
>60 yaş erkek : 80-132mL/dk – kadın:70-120 mL/dk

Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede önemli bir testtir. Glomerüler Filtrasyon Oranını göstermesi açısından önemlidir. GFR nin hızını azaltan böbrek hastalıklarında, hipovolemide, konjestif kalp yetmezliğinde, dehidratasyonda ve iyatrojenik olarak kreatinin klirensi düşer. Bu test için hem kan hem de 24 saatlik idrar örneği gerekmektedir. Test süresince hastanın çay kahve içmemesi, egzersiz yapmaması ve herhangi bir ilaç kullanmaması gerekir.

Uzman Desteği Alın